การอบรม 

Building Innovation culture

หลักสูตรที่จะสอนให้คุณไปสร้างกิจกรรมนวัตกรรม
ในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย ในบริษัท MSMEs ได้เอง 
เน้นพื้นฐานให้เข้าใจรูปแบบและ framework ที่นิยมใช้
Innovation Culture | Hackathon | Incubator | Accelerator
การผสมผสาน Framework ต่างๆ ลงไปในโครงการ Design Thinking, Customer Journey, BMC, Sprint, Agile, Scrum, Liberating Structures อย่างไร
คำเรียกโครงการต่างๆ แฮกกาธอน การบ่มเพาะต่างๆ คือ อะไร
ออกแบบยังไง ดำเนินการอย่างไร วัดผลอย่างไร
งบประมาณน้อยจะจัดกิจกรรมอย่างไร
แถม! ให้ AI ช่วย Design โครงการอย่างไร
ตอบคำถามหมดเปลือกเรื่องความท้าทายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านโครงการนวัตกรรมมาไม่ต่ำกว่า 30 โครงการ ในตลอด 6 ปี 

สมัคร