ข่าว Hackathon 


Hack the Crisis

IDEAS CAN'T BE QUARANTINED

ท่ามกลางวิกฤต Covid ในปี 2563 ทีมงานอาสา ได้รวมตัวกันจัดงาน Hackathon Online เพื่อฝ่าวิกฤติทั้ง 4 ด้าน มีผู้ร่วมงาน 364 คน มีโครงการแก้ปัญหาถึง 44 โครงการ จากองค์กรพาร์ทเนอร์กว่า 55องค์กร
#SaveOurHeroes 
#FlattenTheCurve
#RecoverOurCommunity
#CrisisCommunication

We help you organize.

จัดงาน Hackathon อย่างไร

ไม่ว่าคุณจะมาจากภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา ทีมงานเรามีความยินดีให้คำปรึกษา และช่วยออกแบบงาน Hackathon 
ทั้ง Virtual Hackathon, On-site Hackathon จัดภายในองค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาบุคลากรผ่าน Hackathon เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

human hand holding plasma ball