Kittikorn Kiewthaisong (kittikorn)

สวัสดีครับ ผม ดิว นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ(IBM) ผมเกิดและโตที่ จ.ชัยภูมิ พ่อผมเป็นตำรวจ แม่ผมเป็นชาวนา เพื่อนชอบบอกว่าผมเป็นคนตลก ชอบสร้างเสียงหัวเราะภายในกลุ่มเข้ากับคนได้ง่าย เป็นคนชอบคิดในสิ่งที่คนอื่นไม่คิด เวลาทำงานทุกอย่างจะออกมาดีและรอบคอบ เก่งในด้านหัวคิดที่สร้างสรรค์ ชอบลองสิ่งใหม่ๆ และเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างเสมอเวลาทำงาน โดยส่วนตัวผมมองว่า ผมเองชอบทำทุกอย่างที่จะพัฒนาตนเองให้ไปได้ไกลกว่าคนอื่น อยากสร้างอนาคตที่มั่งคงให้ตนเองและครอบครัว กิจกรรมหลักๆภายในรั้วมหาวิทยาลัยนอกจากจะเป็นเดือนของสาขาแล้ว ยังทำกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมอย่าง กิจกรรม CSR ตามชุมชนและต่างจังหวัด อนาคตตัวผมเองก็อยากจะทำงานเกี่ยวกับสังคม อยากยกฐานสังคมของคนไทยให้มีความเท่าเทียมกันในทุกๆเรื่อง หยุดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงเป็นเหตุที่ทำให้ผมเลือกที่จะเรียนสายบริหารและธุรกิจ ผมมองว่าคนเหล่านี้เปรียบเสมือนการทำ Marketing คือเราต้องศึกษาทำความเข้าใจถึงความต้องการของคนเหล้านี้ และเรียนรู้คู่กับการพัฒนาที่ดี